Imperiències

Delta de l'Ebre

De les experiències a les imperiències.

Del que existeix al teu exterior
al que insiteix al teu interior.

Imperimenta amb l'aire, l'aigua,
la terra, el foc i l'èter.

Sigues Aire: Oxigena

Oxigena la ment amb el vent que t’orientarà.

Sigues Aigua: Flueix

Flueix emocions amb el mar purificador.

Sigues Terra: Nodreix

Nodreix el cos amb organismes vivents.

Sigues Foc: Il·lumina

Il·lumina amb colors creatius i radiants.

Sigues So: Èter

Sent el teu so vibrant amb la natura.

Sigues Tu: Imperimenta

Obre la consciència amb la vibració de les essències emocionals de les plantes